domingo, 27 de julio de 2008

A clausura


Emilio Pérez Touriño está a clausurar o Congreso, agradecendo o amplo apoio dos delegados e que o seu traballo se dirixira máis hacia a cidadanía que hacia os militantes. Destaca a gran cantidade de iniciativas e ideas recollidas na Ponencia Marco aprobada, e por riba de todo a necesidade dun Pacto polo Benestar Social, que só poderá existir coa colaboración activa entre a Xunta e os Concellos galegos.


Reitera Touriño o que xa dixo onte: "nin un paso atrás na política social do goberno galego", mal que lles pese aos agoreiros da dereita que, como única receta fronte ás dificultades económicas, propoñen reducción do gasto público e os impostos, é decir, que paguen as consecuencias os de sempre, os máis débiles e desprotexidos.

Diríxese tamén ao representante do Partido Socialista de Euskadi transmitíndolle toda a solidariedade e apoio do PSdeG.

0 comentarios:

Tu comentario será moderado la primera vez que lo hagas al igual que si incluyes enlaces. A partir de ahi no ser necesario si usas los mismos datos y mantienes la cordura. No se publicarán insultos, difamaciones o faltas de respeto hacia los lectores y comentaristas de este blog.